EU Projects

eCRF+ML diCELLa clinical trials - elektroniczna karta pacjenta wsparta algorytmami uczenia maszynowego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Celem projektu jest rozszerzenie funkcjonalności systemu eCRF będącego w ofercie firmy diCELLa o algorytmy uczenia maszynowego, których zadaniem będzie wsparcie badacza i sponsora na etapie projektowania i realizacji badania.

Wartość projektu: 1 900 250,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 470 525,00 PLN
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0856/21-00


Urzędu Patentowego RP, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie”

Firma diCELLa sp. z o.o. wzięła udział w projekcie Urzędu Patentowego RP, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie”.

Celem projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Efektem projektu jest uzyskanie praktycznej wiedzy, jak chronić własność intelektualną firmy oraz jak czerpać korzyści z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

Koszt usługi objętej grantem brutto: 2 644,50 PLN
Całkowita kwota grantu otrzymanego z UE: 1 935,00 PLN


qCELLa - przeprowadzenie prac B+R w zakresie analizy zdjęć medycznych z wykorzystaniem komputerów kwantowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii informatycznych dla służby zdrowia z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji oraz komputerów kwantowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 880 862,50 PLN


diCELLa R&D: Budowa centrum badawczo-rozwojowego umożliwiającego rozwój innowacyjnych produktów opartych o sztuczną inteligencję

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest budowa centrum B+R umożliwiającego rozwój innowacyjnych produktów opartych o sztuczną inteligencję. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt służący do digitalizacji materiału biologicznego oraz infrastruktura serwerów obliczeniowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 185 491,25 PLN


diCELLa-IP: zakup usługi rzecznika patentowego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest wsparcie diCELLa w realizacji planów związanych z ochroną patentową oraz dokonanie zgłoszenia patentowego.

Wartość projektu: 36 121,94 PLN
Wartość dofinansowania: 26 777,04 PLN


Opracowanie innowacyjnego systemu zabezpieczenia danych w laboratoriach biotechnologicznych i diagnostycznych opartego o technologię blockchain

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W roku 2008 Satoshi Nakamoto opublikował artykuł "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". Dokument ten opisuje mechanizmy kryptograficzne, na których opiera się do dziś używana kryptowaluta Bitcoin. W artykule tym pojawia się opis technologii blockchain, która jest rozproszoną księgą rozrachunkową nowej waluty. Mechanizm blockchain stanowi alternatywę dla tradycyjnych banków, w której to użytkownicy decydują o tym, którą transakcję zaakceptować przy jednoczesnym zapewnieniu anonimowości osobom wykonującym transakcje. Jak sama nazwa wskazuje, blockchain to technologia, która wykorzystuje łańcuchy bloków. Dane przechowywane w blokach są ułożone chronologicznie, a zmiana w danych które trafiły do łańcucha bloków jest niemożliwa.

W ramach projektu będziemy prowadzili prace badawczo-rozwojowe w celu pozyskania nowej wiedzy w zakresie wykorzystania mechanizmu blockchain w zabezpieczaniu danych laboratoryjnych i medycznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 322 920,00 zł
Wartość dofinansowania: 247 572,00 zł
Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.01.02.01-12-0183/18-00


Digital Image Cell Analysis

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych.
Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept BRIdge Alfa

Obszarem działalności diCELLa sp. z o.o. jest tworzenie oprogramowania do analizy zdjęć mikroskopowych, wykorzystującego najnowsze techniki uczenia maszynowego, a zwłaszcza głębokie sieci neuronowe. Głównym celem diCELLa jest stworzenie oprogramowania wspierającego diagnostów i laborantów w ich codziennej pracy.

Automatyczna analiza obrazów pomaga zrozumieć to co widzimy pod mikroskopem oraz pozwala dostrzec rzeczy których oko ludzkie nie widzi. diCELLa wykorzystując najnowsze rozwiązania w dziedzinie sztucznej inteligencji (artificial inteligence), a w szczególności innowacyjne podejścia w uczeniu maszynowych (machine learning) oparte na głębokich sieciach neuronowych (deep learning) tworzy oprogramowanie, które rozumie analizowane obrazy. Nasze rozwiązania opieramy na wiedzy i doświadczeniu członków naszego zespołu, współpraca z wiodącymi laboratoriami naukowymi oraz wynikach publikowanych w topowych czasopismach naukowych i branżowych z całego świata.

Korzystając z naszej wiedzy już dzisiaj chcemy dla naszych klientów zaprojektować i wdrożyć systemy i rozwiązania, które będą standardem jutra.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Inteligentny Rozwój.

Dofinansowanie projektu z UE 800 000,00 zł


Loading...