This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Accept

Regional Operational Program of the Małopolska Voivodship for the years 2014-2020

Project title: Development of an innovative data security system in biotechnology and diagnostic laboratories based on blockchain technology

Co-financing agreement number:
RPMP.01.02.01-12-0183/18-00

In 2008 Satoshi Nakamoto has published the article „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, which describes cryptographic mechanisms on which the currently used cryptocurrency Bitcoin is based. The article also describes the blockchain technology, which is a distributed system for the transaction record of the new currency. The blockchain mechanism is an alternative for the traditional banks – in blockchain users decide which transactions should be accepted and the anonymity of parts is ensured. The data is stored in the list of records, called blocks, which have chronological order and are impossible to be changed.

As a part of the project, we will conduct research and development in order to acquire new knowledge of applying the blockchain mechanism for providing security of laboratory and medical data.

Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund.

Project value: 322 920,00 zł
Co-financing: 247 572,00 zł

If you find this project interesting and you would like to learn more about it or use it in your company, contact us with an e-mail.


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych.

Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept BRIdge Alfa

Tytuł projektu: Digital Image Cell Analysis

Obszarem działalności diCELLa sp. z o.o. jest tworzenie oprogramowania do analizy zdjęć mikroskopowych, wykorzystującego najnowsze techniki uczenia maszynowego, a zwłaszcza głębokie sieci neuronowe. Głównym celem diCELLa jest stworzenie oprogramowania wspierającego diagnostów i laborantów w ich codziennej pracy.

Automatyczna analiza obrazów pomaga zrozumieć to co widzimy pod mikroskopem oraz pozwala dostrzec rzeczy których oko ludzkie nie widzi. diCELLa wykorzystując najnowsze rozwiązania w dziedzinie sztucznej inteligencji (artificial inteligence), a w szczególności innowacyjne podejścia w uczeniu maszynowych (machine learning) oparte na głębokich sieciach neuronowych (deep learning) tworzy oprogramowanie, które rozumie analizowane obrazy. Nasze rozwiązania opieramy na wiedzy i doświadczeniu członków naszego zespołu, współpraca z wiodącymi laboratoriami naukowymi oraz wynikach publikowany w topowych czasopismach naukowych i branżowych z całego świata.

Korzystając z naszej wiedzy już dzisiaj chcemy dla naszych klientów zaprojektować i wdrożyć systemy i rozwiązania, które będą standardem jutra.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Inteligentny Rozwój.

Dofinansowanie projektu z UE 800 000,00 zł

If you find this project interesting and you would like to learn more about it or use it in your company, contact us with an e-mail.