This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Accept

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu zabezpieczenia danych w laboratoriach biotechnologicznych i diagnostycznych opartego o technologię blockchain

Nr umowy o dofinansowanie:
RPMP.01.02.01-12-0183/18-00

W roku 2008 Satoshi Nakamoto opublikował artykuł "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". Dokument ten opisuje mechanizmy kryptograficzne, na których opiera się do dziś używana kryptowaluta Bitcoin. W artykule tym pojawia się opis technologii blockchain, która jest rozproszoną księgą rozrachunkową nowej waluty. Mechanizm blockchain stanowi alternatywę dla tradycyjnych banków, w której to użytkownicy decydują o tym, którą transakcję zaakceptować przy jednoczesnym zapewnieniu anonimowości osobom wykonującym transakcje. Jak sama nazwa wskazuje, blockchain to technologia, która wykorzystuje łańcuchy bloków. Dane przechowywane w blokach są ułożone chronologicznie, a zmiana w danych które trafiły do łańcucha bloków jest niemożliwa.

W ramach projektu będziemy prowadzili prace badawczo-rozwojowe w celu pozyskania nowej wiedzy w zakresie wykorzystania mechanizmu blockchain w zabezpieczaniu danych laboratoryjnych i medycznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 322 920,00 zł
Wartość dofinansowania: 247 572,00 zł

Jeżeli powyższy projekt jest dla Ciebie ciekawy i chciałbyś się o nim więcej dowiedzieć lub nawet wykorzystać go w swojej pracy lub firmie

Napisz do nas maila!