XXIV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W dniach 28-30 listopada 2019 r. w Tomaszowicach k/Krakowa odbędzie się XXIV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jak co roku „Kardiologia Eksperymentalna” będzie okazją do interdyscyplinarnego spotkania naukowców, eksperymentatorów, fizjologów, a także klinicystów. Spotkanie odbędzie się przy wsparciu Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN z udziałem przede wszystkim młodych, ale także doświadczonych badaczy z obszaru kardiologii, fizjologii, molekularnej biologii, biofizyki i biologii komórkowej.

W tym roku jednym ze sponsorów została diCELLa sp. z o.o.

Sekcja stanowi mało sformalizowaną grupę badaczy zajmujących się układem krążenia za pomocą metod przypisanych naukom podstawowym oraz uprawiających eksperyment kliniczny. Podstawową aktywnością Sekcji są doroczne Sympozja, które jednocześnie:

 1. firmowane są przez Komisję Krążenia Komitetu Nauk Fizjologicznych oraz Komisję Kardiologii Komitetu Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk,
 2. są miejscem przeglądu tematów badawczych realizowanych w Polsce lub polskich badaczy za granicą,
 3. stanowią również świetne miejsce do nawiązywania osobistych kontaktów i wymiany doświadczeń,
 4. stały się też warsztatami zdyscyplinowanej prezentacji wyników badań.

Przewodnicząca Zarządu Sekcji na Kadencję 2019-2021 jest dr hab. prof. UJ Ewa Stępień, która współpracuje również z diCELLa.

Wykład plenarny pt. „Nieprawidłowa budowa i czynność fibryny – nowy czynnik ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych” wygłosi prof. dr hab. Anetta Undas, kierownik Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, pod okiem ekspertów, uczestnicy Sympozjum będą mieli możliwość wspólnego przedyskutowania wyników ostatnich osiągnięć naukowych, które będą mogły być przedstawione w formie ustnej lub plakatowej. Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do prezentacji w czasie Sympozjum wezmą udział w konkursie na najlepsze doniesienie oryginalne w poniższych kategoriach tematycznych:

 • Fizjologia i patofizjologia śródbłonka
 • Kardioonkologia
 • Komórki macierzyste w kardiologii regeneracyjnej
 • Lipidy, mikrobiota jelitowa i aspekty dietetyczne
 • Modele eksperymentalne chorób układu sercowo-naczyniowego
 • Nowoczesne biomarkery ryzyka sercowo-naczyniowego
 • Płytki krwi, krzepnięcie i fibrynoliza
 • Regulacja odruchowa i elektrofizjologia
 • Techniki omiczne w kardiologii
 • Varia

Serdecznie zapraszamy do udziału w Sympozjum!