"Małopolskie Bony Rozwojowe" dla diCELLa

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerem VoiceFinder S.A. realizuje projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe”. Dzięki realizacji projektu małopolscy przedsiębiorcy sektora MŚP mogą podnieść kwalifikacje własne i swojej kadry, a firmy szkoleniowe i doradcze mogą dystrybuować swoje produkty np. szkolenia, doradztwo, coaching itd.

Uczestnikiem projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę, filię, delegaturę lub jednostkę organizacyjną na terenie Województwa Małopolskiego – co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Przedsiębiorcy. Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy, zatrudnieni nie tylko na umowę o pracę ale także np. w ramach umowy cywilnoprawnej. Kandydat do projektu dokonuje wszystkich formalności poprzez system informatyczny obsługi bonów rozwojowych udostępniony przez MARR S.A.

dicella.com bierze udział w wyżej wymienionym projekcie, dzięki któremu będziemy mogli wziąć udział w szkoleniach, m.in. AGILE, i tym samym podnieść swoje kwalifikacje oraz rozszerzyć umiejętności. Każdy rozwój diCELLa i jej pracowników owocuje lepszymi efektami pracy oraz tworzeniem aplikacji i rozwiązań dedykowanych jednostkom medycznym i laboratoriom. Nasza praca nie idzie na marne, staramy się dokładać wszelkich starań, aby tworzyć produkty, które spełniają oczekiwania naszych klientów.

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1. „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP”. Dofinansowanie w ramach projektu wynosi 85% Projekt współfinansowanego w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.