diCELLa transplant EXPERT – nowe „dziecko” diCELLa

diCELLa to prężnie rozwijająca się firma, w której mamy zaszczyt zatrudniać młode talenty informatyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ci fantastyczni ludzi tworzą dla was same produkty wysokiej jakości, wykorzystując przy tym swoje świeże spojrzenie na naukę oraz kreatywne pomysły. Bazując na naszej eksperckiej wiedzy zarządzamy jakością naszych rozwiązań dzięki czemu masz pewność, że jesteśmy najlepsi. W takim oto przeświadczeniu powstał nowy produkt diCELLa - diCELLa transplant EXPERT.

diCELLa wyszła naprzeciw skomplikowanym i wymagającym procedurom i wytycznym Banku Komórek związanym z kwalifikacją dawcy tkanki źródłowej i stworzyła diCELLa transplant EXPERT - nową aplikację webową służącą do rejestracji dawców przeszczepów. DiCELLa transplant EXPERT jest niezmiernie łatwa w obsłudze i umożliwia szybką i sprawną realizację procedury kwalifikacji dawcy w formie elektronicznej.

diCELLa transplant EXPERT znacznie ułatwia pracę personelu medycznego. Oprócz samego rejestrowania pacjentów aplikacja pozwala na wypełnienie wszystkich danych potrzebnych do kwalifikacji dawcy, na podjęcie decyzji o ewentualnym pobraniu tkanki oraz jej rejestrowaniu i obserwacji z nią związanych.

diCELLa transplant EXPERT w 3 prostych krokach to:

  1. Rejestracja pacjenta w systemie wraz z podaniem danych osobowych, typu tkanki do pobrania bądź programu badawczego, którym pobranie ma być objęte.
  2. Kwalifikacja do pobrania, czyli wypełnienie zgody na kontynuowanie procedur, która musi być wydrukowana i podpisana przez pacjenta. Następnie wypełniane są pozostałe elementy danych kwalifikacyjnych, tj. wyniki badań laboratoryjnych oraz przebyte choroby. Dane te są weryfikowane i zostaje podjęta decyzja, czy pacjent może zostać dopuszczony do pobrania tkanki.
  3. W przypadku pozytywnej kwalifikacji wykonywane jest samo pobranie.

Dane w diCELLa transpant EXPERT zabezpieczone są przed nieautoryzowanymi zmianami technologią BLOKCHAIN, co zapewnia ich autentyczność i niezaprzeczalność. System może być obsługiwany jedynie przez trzy grupy:

  • staff – osoby, które są pracownikami szpitala, lecz nie posiadają wystarczających uprawnień medycznych, aby podejmować decyzję w sprawach zdrowia pacjenta oraz samej tkanki,
  • doctor – pracownicy szpitala z uprawnieniami lekarskimi,
  • manager – czyli kierownik projektu, który oprócz uprawnień powyższych grup ma dostęp do panelu administracyjnego, gdzie może zmieniać m.in. użytkowników systemu, tkanki możliwe do pobrania czy dane szpitala i współpracujących podmiotów.

diCELLa transplant EXPERT działa jako archiwum statystyki, jednocześnie usprawniając pracę personelu medycznego generując raporty w wersji PDF.

Aplikacja odpowiada swoim zakresem na akta prawne dotyczące biobankowania, tj. ustawę z dnia 1.07.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793). wraz z aktami wykonawczymi (rozporządzeniami) do tej ustawy.