qCELLa - bo chmura to za mało

6 grudnia, w mikołajkowe przedpołudnie, Mikołaj podarował diCELLa prezent, na która czekaliśmy z niecierpliwością.

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. System dostępny był dla zainteresowanych dofinansowaniem od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 24 października 2019r.

diCELLa jako mikroprzedsiębiorstwo kwalifikowała się do konkursu, w ramach którego wsparciem objęte zostały przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

W ramach III rundy naboru, ocenie merytorycznej podlegało 27 wniosków o dofinansowanie, z czego 13 wniosków spełniło kryteria oceny merytorycznej i zostały przekazane do etapu oceny formalnej II stopnia, 12 wniosków nie spełniło kryteriów oceny merytorycznej i uzyskało negatywny wynik oceny, a 2 wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców przed zaplanowanym terminem panelu Ekspertów.

Nasz projekt „q-CELLa” znalazł się wśród pozytywnie ocenionych wniosków w ramach poddziałania 1.2.1., za co dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie go. Od lutego 2020 roku będziemy zajmować się jego realizacją, po, kończącym się w grudniu tego roku, rocznym projekcie blockchainowym „Opracowanie innowacyjnego systemu zabezpieczeń danych w laboratoriach biotechnologicznych i diagnostycznych opartych o technologię blockchain”.

W „qCELLa - bo chmura to za mało” diCELa prezentuje projekt badawczo-rozwojowy dotyczący opracowania algorytmów analizy obrazów z wykorzystaniem obliczeń na komputerach kwantowych. W dobie komputeryzacji służby zdrowia i wdrażania systemów telemedycznych rośnie zapotrzebowanie na nowe technologie w obszarze IT. Zapotrzebowanie dotyczy głównie zwiększenia efektywności analizowanych danych. Analiza obrazów jest obszarem, który wymaga bardzo dużych nakładów ze strony infrastruktury serwerowej, dlatego coraz częściej systemy np. telemedyczne są przenoszone do chmury obliczeniowej. Ponadto rozwój zaawansowanych technik analizy obrazów i widzenia komputerowego, m.in. opartych o deep learning wymaga posiadania wykwalifikowanego personelu celem opracowywania efektywnych algorytmów analizy obrazów korzystających z najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji. diCELLa prezentuje koncepcję idącą o kilka kroków do przodu, która zakłada przygotowanie rozwiązań na moment, kiedy komputery kwantowe będą bardziej dostępne do zastosowań komercyjnych. Nie należy myśleć, że jest to przyszłość bardzo odległą, a raczej kwestia kilkunastu miesięcy ze względu na to, że największe światowe firmy inwestują w badania nad komputerami kwantowymi, m.in. Google, IBM. diCELLa chce umożliwić łatwy dostęp do komputerów kwantowych dla zastosowań komercyjnych.

Zapraszamy do śledzenia naszych poczynań na FB!